Mobilní hospic sv. Jana

Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61 Vedoucí zařízení: Bc. Ivona Kuchaříková - vedoucí sestra

Seznam lidí:

Mgr. Jana Křížová - sociální pracovnice Bc. Ivona Kuchaříková - vedoucí sestra