Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (pracoviště Tábor)

Vančurova 2904, Tábor, 390 01 Vedoucí zařízení: Dana Bedlánová - vedoucí Intervenčního centra, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Dana Bedlánová - vedoucí Intervenčního centra, sociální pracovnice Mgr. Hana Kadlecová - sociální pracovnice

Seznam služeb: