Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (pracoviště Strakonice)

Smetanova 533, Strakonice, 386 01 Vedoucí zařízení: Dana Bedlánová - vedoucí Intervenčního centra, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Dana Bedlánová - vedoucí Intervenčního centra, sociální pracovnice Mgr. Hana Kadlecová - sociální pracovnice