Fimfárum

Masarykova 22, Polička, 572 01 Vrchlického 16, 572 01 Polička Vedoucí zařízení: Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen a Denního stacionáře

Seznam lidí:

Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen a Denního stacionáře Jana Poliačiková - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb: