Domov pro seniory sv. Jiří

Mohylová 92, Plzeň, 312 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Antonín Kmoch - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Jaromír Triner - technický/provozní pracovník Mgr. Antonín Kmoch - vedoucí zařízení Andrea Volková, DiS. - sociální pracovnice

Seznam služeb: