Domov pokojného stáří Boršice

Stoprounská 274, Boršice, 687 09 Vedoucí zařízení: Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Dvouletá Karla - pracovnice v sociálních službách Hamříková Olga - aktivizační pracovnice Cukrová Miriam - technický, provozní pracovník Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení Mrázková Zdeňka - vrchní sestra Navrátilová Hana - pracovnice v sociálních službách Galda Jan - pracovník v sociálních službách Maněk Libor - technický/provozní pracovník Ulbrichová Simona - pracovnice v sociálních službách Valáriková Iveta - pracovnice v sociálních službách Horáková Petra - pracovnice v sociálních službách Krsičková Světlana - pracovnice v sociálních službách Červenková Dana - aktivizační pracovnice Polýnek Michal - pracovník v sociálních službách Sátorová Danuše - pracovnice v sociálních službách Minaříková Ludmila - pracovnice v sociálních službách Vaculíková Ludmila - pracovnice v sociálních službách Ollari Piroska, Bc. - sociální pracovník Bačáková Ludmila - pracovnice v sociálních službách Petra Horáková - sociální pracovnice

Seznam služeb: