Domov pokojného stáří Boršice

Stoprounská 274, Boršice, 687 09 Vedoucí zařízení: Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bc Dvouletá Karla, Bc. - pracovník v sociálních službách Mrázková Zdeňka - vrchní sestra Galda Jan - pracovník v sociálních službách Maněk Libor - technický/provozní pracovník Ulbrichová Simona - pracovník úklid Mlsová Stanislava, Bc. - zdravotní sestra Bartoňová Kateřina, Bc. - zdravotní sestra Zálešáková Zdeňka - pracovník v sociálních službách Prokopová Hana - pracovník v sociálních službách Cukrová Miriam - pracovnice kuchyň Hamříková Olga - pracovník v sociálních službách Valáriková Iveta - pracovník v sociálních službách Krsičková Světlana - pracovník v sociálních službách Červenková Dana - pracovník v sociálních službách Polýnek Michal - pracovník v sociálních službách Sátorová Danuše - pracovník v sociálních službách Minaříková Ludmila - pracovnice úklid Vaculíková Ludmila - pracovník v sociálních službách Ollari Piroska, Bc. - sociální pracovník Bačáková Ludmila - pracovník v sociálních službách Přibylová Jitka - pracovník v sociálních službách Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení

Seznam služeb: