Domov na Dómském pahorku

Zahradnická 1534/4, Litoměřice, 412 01 Vedoucí zařízení: Jitka Věrnochová - vedoucí střediska Domov na Dómském pahorku

Seznam lidí:

Bc. Ivana Kretová - sociální pracovník Kateřina Drábková - vrchní sestra Jitka Věrnochová - vedoucí střediska Domov na Dómském pahorku Bc. Iveta Šerberová - sociální pracovník Veronika Chaloupková - metodik a vedoucí pečovatelek Zdeňka Tóthová - vedoucí stravovacího úseku Roman Votýpka - zástupce vedoucí stravovacího úseku

Seznam služeb: