Domov na Dómském pahorku

Zahradnická 1534/4, Litoměřice, 412 01 Vedoucí zařízení: Jitka Věrnochová - asistentka ředitelky pověřená vedením Domova na Dómském pahorku

Seznam lidí:

Bc. Ivana Kretová - vedoucí aktivizace Jitka Věrnochová - asistentka ředitelky pověřená vedením Domova na Dómském pahorku Iva Křivánková, DiS. - sociální pracovník Bc. Iveta Šerberová - sociální pracovník Jana Řeřichová - vrchní sestra Veronika Chaloupková - metodik a vedoucí pečovatelek Zdeňka Tóthová - vedoucí stravovacího úseku Roman Votýpka - zástupce vedoucí stravovacího úseku

Seznam služeb: