Dobrovolnické centrum

Velehradská 181, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Grósová Barbora - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Grósová Barbora - vedoucí zařízení Reichsfeldová Hana, Mgr. - koordinátor

Seznam služeb: