Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Vedoucí zařízení: Bc. Jana Paseková - vedoucí zařízení
  • Tel.: 599 527 590, 737 610 758
 
Charita Ostrava

Seznam lidí:

Bc. Jana Paseková - vedoucí zařízení Danuše Hanáková - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb: