Charitní ošetřovatelská služba při Oblastní charitě Horažďovice

Palackého 1061, Horažďovice, 341 01 Palackého 1061, Horažďovice Vedoucí zařízení: Bc. Pavla Paličková - vedoucí domácí zdravotní péče

Seznam lidí:

Mgr. Šárka Čáňová - ředitel Bc. Pavla Paličková - vedoucí domácí zdravotní péče Stanislava Lávičková - účetní Bc. Olga Šulcová - zástupce ředitele

Seznam služeb: