Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

Slavkov 214, Slavkov, 687 64 Vedoucí zařízení: Bohumila Grebíková - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bohumila Grebíková - vedoucí zařízení Marie Adámková, DiS. - sociální pracovnice