Centrum svaté Sáry

Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Horáková Božena, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Zemková Jarmila, Ing. - pracovnice v sociálních službách Horáková Božena, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice Marečková Eva, DiS. - sociální pracovnice Kočicová Adéla, Mgr. - sociální pracovnice Vařáková Jitka, Mgr. - sociální pracovnice Nekardová Pavla, Mgr. - sociální pracovnice Sovišová Lenka, Bc. - pracovnice v sociálních službách Bc. Durníková Petra - sociální pracovnice Bc. Horáková Petra - sociální pracovnice

Seznam služeb: