Centrum materiální a potravinové pomoci

Pernerova 20, Praha 8, 186 00 Vedoucí zařízení: Ing. Pavel Kopka - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Ing. Pavel Kopka - vedoucí zařízení